Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-12-07

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
657American Curly
1705American Painthorse
7998American Quarterhorse
43American Saddlebred
602Amerikansk Miniatyrhäst
1170Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22948Arabiskt fullblod
20908Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14088Connemara
1151Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8209Engelskt fullblod
372Exmoor
15088Fjordhäst
342Frieser
19815Gotlandsruss
7860Haflinger
27Hispanoarab
1331Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
918Kallblodiga travare
519Kaspisk Häst
47Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
292Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5757Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22015Korsningsponny
1752Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2596Morganhäst
7New Forest
61539New Forest
21469Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21561Ras saknas
1482Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45522Shetlandsponny
1312Shire
4965Specialras
6726Svensk Ridponny
3987Svensk Ridponny
6193Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3805Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8501Welsh Ponny
1491Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61539New Forest
45522Shetlandsponny
22948Arabiskt fullblod
22015Korsningsponny
21561Ras saknas
21469Nordsvensk brukshäst
20908Ardenner
19815Gotlandsruss
15088Fjordhäst
14088Connemara
8909Welsh Mountain
8501Welsh Ponny
8209Engelskt fullblod
7998American Quarterhorse
7860Haflinger
6726Svensk Ridponny
6193Svenskt varmblod
5757Korsningshäst
4965Specialras
3987Svensk Ridponny
3805Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2596Morganhäst
2076Pura Raza Española
1752Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1491Övrigt hästdjur
1482Registrerat hästdjur
1331Irish Cob
1312Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1170Angloarabiskt fullblod
1151Dartmoor
1050Tinker
918Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
657American Curly
602Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
519Kaspisk Häst
435Knabstrupper
372Exmoor
342Frieser
292Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
47Kigermustang
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
7New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter