Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-03-18

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
632American Curly
1709American Painthorse
7991American Quarterhorse
43American Saddlebred
535Amerikansk Miniatyrhäst
1135Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23377Arabiskt fullblod
20555Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12607Connemara
1118Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7914Engelskt fullblod
366Exmoor
14850Fjordhäst
337Frieser
19318Gotlandsruss
7805Haflinger
28Hispanoarab
1178Irish Cob
137Irish Cob Partbred
676Islandshäst
892Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
5Korsning med American Curly
99Korsning med angloarab
776Korsning med arab
280Korsning med ardenner
551Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5156Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21986Korsningsponny
1568Korsningsponny
1652Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
501Lusitano
2510Morganhäst
16New Forest
61335New Forest
21005Nordsvensk brukshäst
107Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
20123Ras saknas
994Registrerat hästdjur
1276Rysk Basjkir
872Shagya-arab
44226Shetlandsponny
1286Shire
4960Specialras
6615Svensk Ridponny
3824Svensk Ridponny
6007Svenskt varmblod
1033Tinker
59Tyrolerhaflinger
3683Varmblodig travare
3225Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8859Welsh Mountain
884Welsh Partbred
8483Welsh Ponny
1394Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61335New Forest
44226Shetlandsponny
23377Arabiskt fullblod
21986Korsningsponny
21005Nordsvensk brukshäst
20555Ardenner
20123Ras saknas
19318Gotlandsruss
14850Fjordhäst
12607Connemara
8859Welsh Mountain
8483Welsh Ponny
7991American Quarterhorse
7914Engelskt fullblod
7805Haflinger
6615Svensk Ridponny
6007Svenskt varmblod
5156Korsningshäst
4960Specialras
3824Svensk Ridponny
3683Varmblodig travare
3225Welsh Cob
2510Morganhäst
2030Pura Raza Española
1709American Painthorse
1652Lipizzaner
1568Korsningsponny
1394Övrigt hästdjur
1286Shire
1276Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1178Irish Cob
1135Angloarabiskt fullblod
1118Dartmoor
1033Tinker
994Registrerat hästdjur
892Kallblodiga travare
884Welsh Partbred
872Shagya-arab
776Korsning med arab
676Islandshäst
632American Curly
583Appaloosa
551Korsning med fjordhäst
535Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
501Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
337Frieser
280Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
107Okänd härstamning, varmblodstyp
99Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
93Lipizzanerkorsning
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
16New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter