Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2020-05-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
662American Curly
1705American Painthorse
7994American Quarterhorse
43American Saddlebred
626Amerikansk Miniatyrhäst
1182Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22853Arabiskt fullblod
20968Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14380Connemara
1158Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8149Engelskt fullblod
373Exmoor
15094Fjordhäst
342Frieser
19911Gotlandsruss
7874Haflinger
27Hispanoarab
1342Irish Cob
137Irish Cob Partbred
700Islandshäst
917Kallblodiga travare
521Kaspisk Häst
60Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
773Korsning med arab
298Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
85Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5944Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22021Korsningsponny
1771Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2641Morganhäst
2New Forest
61590New Forest
21605Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2075Pura Raza Española
21996Ras saknas
1650Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
46086Shetlandsponny
1311Shire
4960Specialras
4027Svensk Ridponny
6745Svensk Ridponny
6207Svenskt varmblod
1050Tinker
55Tyrolerhaflinger
3812Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8919Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8514Welsh Ponny
1514Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61590New Forest
46086Shetlandsponny
22853Arabiskt fullblod
22021Korsningsponny
21996Ras saknas
21605Nordsvensk brukshäst
20968Ardenner
19911Gotlandsruss
15094Fjordhäst
14380Connemara
8919Welsh Mountain
8514Welsh Ponny
8149Engelskt fullblod
7994American Quarterhorse
7874Haflinger
6745Svensk Ridponny
6207Svenskt varmblod
5944Korsningshäst
4960Specialras
4027Svensk Ridponny
3812Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2641Morganhäst
2075Pura Raza Española
1771Lipizzaner
1705American Painthorse
1650Registrerat hästdjur
1571Korsningsponny
1514Övrigt hästdjur
1342Irish Cob
1311Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1182Angloarabiskt fullblod
1158Dartmoor
1050Tinker
917Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
773Korsning med arab
700Islandshäst
662American Curly
626Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
521Kaspisk Häst
435Knabstrupper
373Exmoor
342Frieser
298Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
85Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
60Kigermustang
55Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
2New Forest
1Korsning med quarter