Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-04-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
644American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
582Amerikansk Miniatyrhäst
1167Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22909Arabiskt fullblod
20792Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13637Connemara
1136Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8055Engelskt fullblod
366Exmoor
15000Fjordhäst
336Frieser
19592Gotlandsruss
7846Haflinger
27Hispanoarab
1272Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
913Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
39Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
286Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5577Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22008Korsningsponny
1791Lipizzaner
116Lipizzanerkorsning
525Lusitano
2579Morganhäst
5New Forest
61476New Forest
21317Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2034Pura Raza Española
21018Ras saknas
1308Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45401Shetlandsponny
1311Shire
4966Specialras
6695Svensk Ridponny
3923Svensk Ridponny
6106Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3777Varmblodig travare
3235Welsh Cob
1247Welsh Cob-typ
8905Welsh Mountain
891Welsh Partbred
8500Welsh Ponny
1457Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61476New Forest
45401Shetlandsponny
22909Arabiskt fullblod
22008Korsningsponny
21317Nordsvensk brukshäst
21018Ras saknas
20792Ardenner
19592Gotlandsruss
15000Fjordhäst
13637Connemara
8905Welsh Mountain
8500Welsh Ponny
8055Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7846Haflinger
6695Svensk Ridponny
6106Svenskt varmblod
5577Korsningshäst
4966Specialras
3923Svensk Ridponny
3777Varmblodig travare
3235Welsh Cob
2579Morganhäst
2034Pura Raza Española
1791Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1457Övrigt hästdjur
1311Shire
1308Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
1272Irish Cob
1247Welsh Cob-typ
1167Angloarabiskt fullblod
1136Dartmoor
1048Tinker
913Kallblodiga travare
891Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
697Islandshäst
644American Curly
589Appaloosa
582Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
525Lusitano
518Kaspisk Häst
435Knabstrupper
366Exmoor
336Frieser
286Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
137Clydesdale
116Lipizzanerkorsning
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
39Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
5New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter