Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-05-22

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
634American Curly
1708American Painthorse
7993American Quarterhorse
43American Saddlebred
547Amerikansk Miniatyrhäst
1143Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23419Arabiskt fullblod
20563Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12785Connemara
1123Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7920Engelskt fullblod
366Exmoor
14873Fjordhäst
336Frieser
19324Gotlandsruss
7806Haflinger
28Hispanoarab
1207Irish Cob
137Irish Cob Partbred
678Islandshäst
893Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
280Korsning med ardenner
551Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5208Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1568Korsningsponny
21988Korsningsponny
1652Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
501Lusitano
2513Morganhäst
16New Forest
61347New Forest
21010Nordsvensk brukshäst
107Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
20274Ras saknas
1041Registrerat hästdjur
1277Rysk Basjkir
872Shagya-arab
44763Shetlandsponny
1286Shire
4968Specialras
6620Svensk Ridponny
3830Svensk Ridponny
6011Svenskt varmblod
1040Tinker
59Tyrolerhaflinger
3687Varmblodig travare
3225Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8864Welsh Mountain
884Welsh Partbred
8483Welsh Ponny
1395Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61347New Forest
44763Shetlandsponny
23419Arabiskt fullblod
21988Korsningsponny
21010Nordsvensk brukshäst
20563Ardenner
20274Ras saknas
19324Gotlandsruss
14873Fjordhäst
12785Connemara
8864Welsh Mountain
8483Welsh Ponny
7993American Quarterhorse
7920Engelskt fullblod
7806Haflinger
6620Svensk Ridponny
6011Svenskt varmblod
5208Korsningshäst
4968Specialras
3830Svensk Ridponny
3687Varmblodig travare
3225Welsh Cob
2513Morganhäst
2030Pura Raza Española
1708American Painthorse
1652Lipizzaner
1568Korsningsponny
1395Övrigt hästdjur
1286Shire
1277Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1207Irish Cob
1143Angloarabiskt fullblod
1123Dartmoor
1041Registrerat hästdjur
1040Tinker
893Kallblodiga travare
884Welsh Partbred
872Shagya-arab
776Korsning med arab
678Islandshäst
634American Curly
583Appaloosa
551Korsning med fjordhäst
547Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
501Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
336Frieser
280Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
107Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
16New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter