Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-08-23

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
654American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
587Amerikansk Miniatyrhäst
1168Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22881Arabiskt fullblod
20817Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
138Clydesdale
13830Connemara
1144Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8059Engelskt fullblod
369Exmoor
15000Fjordhäst
342Frieser
19617Gotlandsruss
7852Haflinger
27Hispanoarab
1301Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
919Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
39Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
287Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5637Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
22012Korsningsponny
1571Korsningsponny
1725Lipizzaner
208Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2583Morganhäst
6New Forest
61488New Forest
21332Nordsvensk brukshäst
113Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2077Pura Raza Española
21322Ras saknas
1400Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45439Shetlandsponny
1312Shire
4966Specialras
6703Svensk Ridponny
3942Svensk Ridponny
6153Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3790Varmblodig travare
3235Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8908Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8500Welsh Ponny
1469Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61488New Forest
45439Shetlandsponny
22881Arabiskt fullblod
22012Korsningsponny
21332Nordsvensk brukshäst
21322Ras saknas
20817Ardenner
19617Gotlandsruss
15000Fjordhäst
13830Connemara
8908Welsh Mountain
8500Welsh Ponny
8059Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7852Haflinger
6703Svensk Ridponny
6153Svenskt varmblod
5637Korsningshäst
4966Specialras
3942Svensk Ridponny
3790Varmblodig travare
3235Welsh Cob
2583Morganhäst
2077Pura Raza Española
1725Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1469Övrigt hästdjur
1400Registrerat hästdjur
1312Shire
1301Irish Cob
1281Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1168Angloarabiskt fullblod
1144Dartmoor
1050Tinker
919Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
654American Curly
589Appaloosa
587Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
518Kaspisk Häst
435Knabstrupper
369Exmoor
342Frieser
287Korsning med ardenner
208Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
138Clydesdale
137Irish Cob Partbred
113Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
39Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
6New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter