Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-09-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
637American Curly
1705American Painthorse
7993American Quarterhorse
43American Saddlebred
552Amerikansk Miniatyrhäst
1145Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23500Arabiskt fullblod
20612Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
13172Connemara
1130Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7927Engelskt fullblod
366Exmoor
14952Fjordhäst
337Frieser
19362Gotlandsruss
7813Haflinger
28Hispanoarab
1227Irish Cob
137Irish Cob Partbred
680Islandshäst
900Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
281Korsning med ardenner
552Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5278Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1568Korsningsponny
21990Korsningsponny
1682Lipizzaner
94Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2561Morganhäst
1New Forest
61395New Forest
21055Nordsvensk brukshäst
109Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20561Ras saknas
1128Registrerat hästdjur
1277Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44839Shetlandsponny
1286Shire
4966Specialras
6630Svensk Ridponny
3841Svensk Ridponny
6030Svenskt varmblod
1045Tinker
58Tyrolerhaflinger
3714Varmblodig travare
3227Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8864Welsh Mountain
885Welsh Partbred
8487Welsh Ponny
1414Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61395New Forest
44839Shetlandsponny
23500Arabiskt fullblod
21990Korsningsponny
21055Nordsvensk brukshäst
20612Ardenner
20561Ras saknas
19362Gotlandsruss
14952Fjordhäst
13172Connemara
8864Welsh Mountain
8487Welsh Ponny
7993American Quarterhorse
7927Engelskt fullblod
7813Haflinger
6630Svensk Ridponny
6030Svenskt varmblod
5278Korsningshäst
4966Specialras
3841Svensk Ridponny
3714Varmblodig travare
3227Welsh Cob
2561Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1682Lipizzaner
1568Korsningsponny
1414Övrigt hästdjur
1286Shire
1277Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1227Irish Cob
1145Angloarabiskt fullblod
1130Dartmoor
1128Registrerat hästdjur
1045Tinker
900Kallblodiga travare
885Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
680Islandshäst
637American Curly
583Appaloosa
552Korsning med fjordhäst
552Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
503Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
337Frieser
281Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
109Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1New Forest
1Korsning med quarter