Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-06-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
647American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
584Amerikansk Miniatyrhäst
1168Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22879Arabiskt fullblod
20807Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13741Connemara
1140Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8059Engelskt fullblod
366Exmoor
14982Fjordhäst
342Frieser
19595Gotlandsruss
7848Haflinger
27Hispanoarab
1286Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
918Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
39Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
287Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5607Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
22010Korsningsponny
1571Korsningsponny
1719Lipizzaner
207Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2583Morganhäst
6New Forest
61482New Forest
21322Nordsvensk brukshäst
112Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2077Pura Raza Española
21171Ras saknas
1357Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45426Shetlandsponny
1312Shire
4966Specialras
6702Svensk Ridponny
3931Svensk Ridponny
6139Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3789Varmblodig travare
3235Welsh Cob
1247Welsh Cob-typ
8907Welsh Mountain
893Welsh Partbred
8500Welsh Ponny
1469Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61482New Forest
45426Shetlandsponny
22879Arabiskt fullblod
22010Korsningsponny
21322Nordsvensk brukshäst
21171Ras saknas
20807Ardenner
19595Gotlandsruss
14982Fjordhäst
13741Connemara
8907Welsh Mountain
8500Welsh Ponny
8059Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7848Haflinger
6702Svensk Ridponny
6139Svenskt varmblod
5607Korsningshäst
4966Specialras
3931Svensk Ridponny
3789Varmblodig travare
3235Welsh Cob
2583Morganhäst
2077Pura Raza Española
1719Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1469Övrigt hästdjur
1357Registrerat hästdjur
1312Shire
1286Irish Cob
1281Rysk Basjkir
1247Welsh Cob-typ
1168Angloarabiskt fullblod
1140Dartmoor
1050Tinker
918Kallblodiga travare
893Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
647American Curly
589Appaloosa
584Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
518Kaspisk Häst
435Knabstrupper
366Exmoor
342Frieser
287Korsning med ardenner
207Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
112Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
39Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
6New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter