Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-12-15

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
640American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
566Amerikansk Miniatyrhäst
1162Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23544Arabiskt fullblod
20727Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13325Connemara
1135Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8035Engelskt fullblod
366Exmoor
15015Fjordhäst
329Frieser
19488Gotlandsruss
7841Haflinger
28Hispanoarab
1247Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
911Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
35Kigermustang
434Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
777Korsning med arab
284Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5416Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21996Korsningsponny
1570Korsningsponny
1697Lipizzaner
96Lipizzanerkorsning
507Lusitano
2576Morganhäst
2New Forest
61427New Forest
21187Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20761Ras saknas
1206Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44881Shetlandsponny
1295Shire
4968Specialras
6656Svensk Ridponny
3889Svensk Ridponny
6051Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3729Varmblodig travare
3228Welsh Cob
1236Welsh Cob-typ
8900Welsh Mountain
890Welsh Partbred
8496Welsh Ponny
1437Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61427New Forest
44881Shetlandsponny
23544Arabiskt fullblod
21996Korsningsponny
21187Nordsvensk brukshäst
20761Ras saknas
20727Ardenner
19488Gotlandsruss
15015Fjordhäst
13325Connemara
8900Welsh Mountain
8496Welsh Ponny
8035Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7841Haflinger
6656Svensk Ridponny
6051Svenskt varmblod
5416Korsningshäst
4968Specialras
3889Svensk Ridponny
3729Varmblodig travare
3228Welsh Cob
2576Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1697Lipizzaner
1570Korsningsponny
1437Övrigt hästdjur
1295Shire
1281Rysk Basjkir
1247Irish Cob
1236Welsh Cob-typ
1206Registrerat hästdjur
1162Angloarabiskt fullblod
1135Dartmoor
1048Tinker
911Kallblodiga travare
890Welsh Partbred
873Shagya-arab
777Korsning med arab
697Islandshäst
640American Curly
589Appaloosa
566Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
518Kaspisk Häst
507Lusitano
434Knabstrupper
366Exmoor
329Frieser
284Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
96Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
35Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
2New Forest
1Korsning med quarter