Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-11-12

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
656American Curly
1705American Painthorse
7998American Quarterhorse
43American Saddlebred
600Amerikansk Miniatyrhäst
1169Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22914Arabiskt fullblod
20872Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
140Clydesdale
14014Connemara
1148Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8203Engelskt fullblod
371Exmoor
15076Fjordhäst
342Frieser
19697Gotlandsruss
7856Haflinger
27Hispanoarab
1322Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
918Kallblodiga travare
519Kaspisk Häst
41Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
291Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5719Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22013Korsningsponny
1744Lipizzaner
209Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2595Morganhäst
7New Forest
61536New Forest
21425Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21490Ras saknas
1460Registrerat hästdjur
1285Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45485Shetlandsponny
1312Shire
4965Specialras
6718Svensk Ridponny
3980Svensk Ridponny
6193Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3802Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8501Welsh Ponny
1484Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61536New Forest
45485Shetlandsponny
22914Arabiskt fullblod
22013Korsningsponny
21490Ras saknas
21425Nordsvensk brukshäst
20872Ardenner
19697Gotlandsruss
15076Fjordhäst
14014Connemara
8909Welsh Mountain
8501Welsh Ponny
8203Engelskt fullblod
7998American Quarterhorse
7856Haflinger
6718Svensk Ridponny
6193Svenskt varmblod
5719Korsningshäst
4965Specialras
3980Svensk Ridponny
3802Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2595Morganhäst
2076Pura Raza Española
1744Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1484Övrigt hästdjur
1460Registrerat hästdjur
1322Irish Cob
1312Shire
1285Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1169Angloarabiskt fullblod
1148Dartmoor
1050Tinker
918Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
656American Curly
600Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
519Kaspisk Häst
435Knabstrupper
371Exmoor
342Frieser
291Korsning med ardenner
209Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
140Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
41Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
7New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter