Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2020-02-26

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
661American Curly
1705American Painthorse
7994American Quarterhorse
43American Saddlebred
617Amerikansk Miniatyrhäst
1177Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22842Arabiskt fullblod
20959Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14217Connemara
1152Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8190Engelskt fullblod
372Exmoor
15094Fjordhäst
342Frieser
19903Gotlandsruss
7872Haflinger
27Hispanoarab
1337Irish Cob
137Irish Cob Partbred
700Islandshäst
917Kallblodiga travare
521Kaspisk Häst
57Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
772Korsning med arab
298Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5892Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22019Korsningsponny
1771Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2640Morganhäst
8New Forest
61569New Forest
21586Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21750Ras saknas
1566Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45561Shetlandsponny
1311Shire
4961Specialras
6742Svensk Ridponny
4017Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
1050Tinker
55Tyrolerhaflinger
3812Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8514Welsh Ponny
1506Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61569New Forest
45561Shetlandsponny
22842Arabiskt fullblod
22019Korsningsponny
21750Ras saknas
21586Nordsvensk brukshäst
20959Ardenner
19903Gotlandsruss
15094Fjordhäst
14217Connemara
8909Welsh Mountain
8514Welsh Ponny
8190Engelskt fullblod
7994American Quarterhorse
7872Haflinger
6742Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
5892Korsningshäst
4961Specialras
4017Svensk Ridponny
3812Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2640Morganhäst
2076Pura Raza Española
1771Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1566Registrerat hästdjur
1506Övrigt hästdjur
1337Irish Cob
1311Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1177Angloarabiskt fullblod
1152Dartmoor
1050Tinker
917Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
772Korsning med arab
700Islandshäst
661American Curly
617Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
521Kaspisk Häst
435Knabstrupper
372Exmoor
342Frieser
298Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Kigermustang
55Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
8New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter