Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2020-01-17

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
658American Curly
1705American Painthorse
7998American Quarterhorse
43American Saddlebred
613Amerikansk Miniatyrhäst
1178Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22977Arabiskt fullblod
20953Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14139Connemara
1151Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8211Engelskt fullblod
372Exmoor
15090Fjordhäst
342Frieser
19864Gotlandsruss
7867Haflinger
27Hispanoarab
1335Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
918Kallblodiga travare
521Kaspisk Häst
50Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
298Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5812Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
22018Korsningsponny
1571Korsningsponny
1768Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2635Morganhäst
8New Forest
61554New Forest
21546Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21629Ras saknas
1524Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45540Shetlandsponny
1312Shire
4964Specialras
6741Svensk Ridponny
4007Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3805Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8501Welsh Ponny
1495Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61554New Forest
45540Shetlandsponny
22977Arabiskt fullblod
22018Korsningsponny
21629Ras saknas
21546Nordsvensk brukshäst
20953Ardenner
19864Gotlandsruss
15090Fjordhäst
14139Connemara
8909Welsh Mountain
8501Welsh Ponny
8211Engelskt fullblod
7998American Quarterhorse
7867Haflinger
6741Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
5812Korsningshäst
4964Specialras
4007Svensk Ridponny
3805Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2635Morganhäst
2076Pura Raza Española
1768Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1524Registrerat hästdjur
1495Övrigt hästdjur
1335Irish Cob
1312Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1178Angloarabiskt fullblod
1151Dartmoor
1050Tinker
918Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
658American Curly
613Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
521Kaspisk Häst
435Knabstrupper
372Exmoor
342Frieser
298Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
50Kigermustang
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
8New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter