Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-11-16

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
638American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
565Amerikansk Miniatyrhäst
1161Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23630Arabiskt fullblod
20676Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13297Connemara
1135Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8023Engelskt fullblod
366Exmoor
15003Fjordhäst
339Frieser
19435Gotlandsruss
7829Haflinger
28Hispanoarab
1240Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
909Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
33Kigermustang
434Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
777Korsning med arab
284Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5374Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21994Korsningsponny
1568Korsningsponny
1691Lipizzaner
96Lipizzanerkorsning
507Lusitano
2572Morganhäst
2New Forest
61423New Forest
21148Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20671Ras saknas
1182Registrerat hästdjur
1280Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44869Shetlandsponny
1295Shire
4968Specialras
6642Svensk Ridponny
3869Svensk Ridponny
6049Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3723Varmblodig travare
3227Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8890Welsh Mountain
885Welsh Partbred
8491Welsh Ponny
1426Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61423New Forest
44869Shetlandsponny
23630Arabiskt fullblod
21994Korsningsponny
21148Nordsvensk brukshäst
20676Ardenner
20671Ras saknas
19435Gotlandsruss
15003Fjordhäst
13297Connemara
8890Welsh Mountain
8491Welsh Ponny
8023Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7829Haflinger
6642Svensk Ridponny
6049Svenskt varmblod
5374Korsningshäst
4968Specialras
3869Svensk Ridponny
3723Varmblodig travare
3227Welsh Cob
2572Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1691Lipizzaner
1568Korsningsponny
1426Övrigt hästdjur
1295Shire
1280Rysk Basjkir
1240Irish Cob
1235Welsh Cob-typ
1182Registrerat hästdjur
1161Angloarabiskt fullblod
1135Dartmoor
1048Tinker
909Kallblodiga travare
885Welsh Partbred
873Shagya-arab
777Korsning med arab
697Islandshäst
638American Curly
589Appaloosa
565Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
518Kaspisk Häst
507Lusitano
434Knabstrupper
366Exmoor
339Frieser
284Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
96Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
33Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
2New Forest
1Korsning med quarter